Welkom op de website van gespecialiseerd kindcentrum Westerwinde

Het gespecialiseerd kindcentrum Westerwinde is een openbare ontmoetingsschool voor speciaal onderwijs, met een SO- en een SBO afdeling. Tevens zijn er ketenpartners gevestigd binnen kindcentrum Westerwinde vanuit de zorg. Dit zijn kinderen vanuit Expertise Centrum Cosis en vanuit Elker/ Renn 4. De school valt onder het bestuur van Scholengroep Opron.

Binnen onze school leren we kinderen van jongs af aan om respect te hebben voor elkaar, andere geloven, levensovertuigingen en culturen. We willen verbinding en inleving bij de leerlingen bevorderen. Niet alleen in theorie, maar vooral in het leven van alledag, door met elkaar om te gaan en samen te leven. Kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander, als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving. Kindcentrum Westerwinde is daarmee een specialistisch kindcentrum voor kinderen! Onderlinge verschillen zijn er, blijven er en verdienen blijvend respect en aandacht, waarbij we uitgaan van elkaars verschillen én gelijkwaardigheid. We accepteren daarbij de ‘niet gelijkheid’, maar gaan uit van ‘gelijkwaardigheid’.

De ondersteuningsbehoeften van de kinderen zijn leidend, beschreven in de ontwikkelingsperspectiefplannen met daarin de doelen. Bij de omgang met kinderen is de vraag van kinderen essentieel: het antwoord zal gevonden worden in het ‘samen kijken, wat goed voor jou is’. Essentiële volgorde is voor ons:

kind – ouders – professional

Aankomende activiteiten