Schoolplan

Schoolplan & beleidsvoornemens 2019-2023

De beleidsvoornemens staan in het Schoolplan Kindcentrum 2019-2023. Dit zijn allemaal inhoudelijke doelen die we willen bereiken en waar we in vier jaren onze aandacht op richten. Ieder cursusjaar werken we met een schooljaarplan. In ieder jaarplan nemen we deze doelen/ verbeteritems op. Aan het eind van ieder cursusjaar evalueren we of we de doelen behaald hebben en of we zaken moeten bijstellen. In juni 2020 hebben we het jaarplan 2019-2000 geëvalueerd middels een zelfevaluatie instrument en besproken met het bestuur.

Doelen schoolplan 2019-2023

  • Gespecialiseerd Kindcentrum Veendam
  • Beredeneerd aanbod sociaal –emotionele ontwikkeling
  • Praktische talentontwikkeling
  • Eigentijds onderwijs