Schoolgids

Hieronder kunt u de schoolgids  2023-2024 lezen. Elke school heeft een schoolgids. Dit is een document waarin de school zichzelf beschrijft en verantwoordt naar de ouders. Een schoolgids is bedoeld om ouders te informeren. In de schoolgids kunt u lezen welke visie de school draagt, welke doelen ze nastreeft en hoe de school deze wil bereiken. We hopen dat deze gids een bijdrage levert aan een optimale communicatie tussen ouders en school. Verder hebben we de ouderkalender er aan toe gevoegd.