Geschiedenis

Een stukje geschiedenis en de situering van het kindcentrum.

De ‘Margaretha Hardenbergschool’ (ZML), is in 1958 ontstaan als afdeling aan de school voor Moeilijk Lerende Kinderen (de A.G. Wildervanckschool). De naam ‘Margaretha Hardenberg’ is ontleend aan een stuk cultureel erfgoed in de Veenkoloniale geschiedenis van Veendam-Wildervank: Margaretha Hardenberg was de vrouw van Adriaan Geert Wildervanck, ook afgebeeld in het Wapen van Veendam n.a.v. een legende.

De A.G. Wildervanckschool is per 1 augustus 1999 gefuseerd met de school voor leerlingen met Leer en/of Opvoedingsmoeilijkheden (LOM-onderwijs, voorheen bekend onder de naam ‘de Rosmolen’) tot een school voor Speciaal Basisonderwijs. Deze school heet de ‘Wim Monnereau-school’, genoemd naar de toenmalige directeur dhr. Wim Monnereau, die erg veel voor de leerlingen en collega’s binnen de school heeft betekend.

De Margaretha Hardenbergschool werd per 1 augustus 2003 een zelfstandige school voor Speciaal Onderwijs, gehuisvest aan de Schoolstraat in Veendam. Dit gebouw werd al spoedig te klein en enkele groepen moesten uitwijken naar Straat Soenda te Veendam.

Per 1 mei 2015 kreeg de SO-afdeling een eigen plek (vleugel) in de Wim Monnereauschool, om op den duur samen met de SBO Wim Monnereauschool een specialistisch kindcentrum te kunnen gaan vormen.

De groei van de Margaretha Hardenbergschool ging door en in schooljaar 2018-2019 telde de school vijf SO-groepen. Lopende het schooljaar 2017-2018 werd door de verschillende betrokken partijen (Cosis, Renn4, Elker, Peuterspeelwerk, CJG Veendam) en de directies en afvaardigingen uit de beide MR-en van de scholen, een visie voor het te vormen kindcentrum opgesteld en de teams van SO en SBO hadden in mei 2018 twee gezamenlijke studiedagen, waarna in juni 2018 is besloten om vanaf augustus 2018 als specialistisch Kindcentrum i.o. voor jonge leerlingen van 0-13 jaar verder te gaan. Na een aantal jaren intensieve voorbereiding en samenwerking gaan we vanaf schooljaar 20/21 als één gespecialiseerd kindcentrum verder.

Nieuwe naam van het Kindcentrum

Eind mei ’20 is er een verkiezing uitgeschreven onder ouders, leerlingen en personeel om een nieuwe/gezamenlijke naam voor het kindcentrum te bedenken en dit heeft geresulteerd in de naam: kindcentrum Westerwinde.

Het kindcentrum ligt voor een groot deel aan het Westerdiep. Een "winde" is een plant met mooie bloemen, roze, witte of blauwe, die groeit langs akkervelden. Lang geleden waren er op de plek waar het KC staat ook akkers. Veendam is namelijk een lintdorp en bestond vroeger vooral uit het dorp wat lag tussen het Oosterdiep en het Westerdiep, de rest was landbouw en veen.

De akkerwinde komt veel voor in Nederland en groeit op grazige plekken, akkerlanden, langs wegen en in de duinen.

"WESTERWINDE" omdat de school aan het Westerdiep staat, er vroeger landbouw was en de bloemen staan voor onze leerlingen. Allemaal verschillende leerlingen (verschillende kleuren) die we stuk voor stuk willen laten bloeien/ groeien tot prachtige bloemen/ jong volwassenen. Zoals u weet blijven de huidige namen van beide scholen en inpandige zorginstanties bestaan! Wel krijgen we als scholen één gezamenlijk nieuw emailadres: kcwesterwinde.nl Hierbij vervallen beide schoolnamen wel ten behoeve van 1 Leerling Administratie Systeem (LAS), dit vergemakkelijkt de interne communicatie en samenwerking met name op het gebied van de administratie! Dit was een grote wens binnen onze beide scholen!

De onthulling van de naam op ons gebouw zal in het voorjaar zijn, wellicht zijn onze schoolpleinen dan ook verder gerenoveerd!