Helaas zijn wij genoodzaakt een Volverklaring voor Westerwinde te moeten hanteren vanaf 22 januari, uitgezonderd voor kleuters (4 t/m 5 jaar) die nog geen onderwijsplek hebben. Bent u nog zoekende voor uw jonge kind(eren) voor een passende plek, neem gerust contact op.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de begeleidende brief onder de noemer "VOLVERKLARING" (deze term aanklikken)

Volverklaring

Nieuwe leerlingen

Plaatsing en Passend Onderwijs.
Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 heeft het samenwerkingsverband PO de wettelijke taak om een toelaatbaarheidsverklaring af te geven voor plaatsing van een leerling in het speciaal basisonderwijs (SBO). Schoolbesturen vragen de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Welke plaatsingsdata zijn er bij ons?
Wij clusteren zoveel mogelijk rondom de volgende plaatsingsdata:
de eerste schooldag na de herfstvakantie;
de eerste schooldag na de zomervakantie;
de eerste schooldag na de kerstvakantie;
de eerste schooldag op of na 1 april

Hoe gaat het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor Gespecialiseerd Kindcentrum Westerwinde in zijn werk?
De aanvragende school levert het dossier bij ons aan.
Het schoolondersteuningsteam van het kindcentrum bekijkt/bespreekt het dossier en schrijft de zienswijze. In onze situatie zijn het de orthopedagoog en de interne begeleider samen. Deze schriftelijke zienswijze gaat terug naar de aanvragende school, die het complete dossier opstuurt naar de Commissie van Advies in Groningen.
De Commissie van Advies besluit of de leerling toelaatbaar is voor onze school.